Technologický postup servisu

1) Čištění a oprava skluznice

Přebroušení plochy skluznice na brusném pásu bez přítlaku slouží k odstranění starého vosku a zvýraznění potřebných míst budoucí opravy.

Mechanické vyčištění poškozené skluznice (škrábance a rýhy) zaručí dokonalé spojení nově natavovaného P-tex materiálu s původní skluznicí.

2) Základní předbroušení

Ideální optickou rovinu skluznice a spodní hrany docílíme pouze broušením pomocí brusného kamene s konstantním přítlakem a rychlostí posuvu.

Zpravidla používáme základní lineární strukturu střední hrubosti. Slouží k většímu odběru materiálu z plochy skluznice i hrany (individuálně dle potřeby) a zároveň k odstranění navřeného polyethylenu.

3) Finální broušení

Na ideálně rovnou plochu skluznice „rýsujeme“ finální strukturu opět použitím brusného kamene s obměnou otáček jeho rychlosti, rychlosti posuvu a přestavění povrchové struktury – orovnání kamene diamantem.

Dle charakteru lyže volíme adekvátní typ požadované struktury – lineární, kombinované a nebo variální).

Na základě změny parametrů jednotlivých proměnných – řezná rychlost, advance a rychlost diamantu, brusná rychlost kamene, rychlost posuvu, nastavení tlakové křivky pro broušení plochy – jsme dále schopni ovlivnit tvar, hrubost a sklon jednotlivých šrafů – „banánků“ (základní skladba struktury).

Jednotlivé struktury se dělí na hrubé, střední a jemné.

Pro kombinované a variální struktury (závodní program) je důležité dokonalé vyhlazení plochy, použitím nižších otáček broušení s minimálním advancem diamantu a nižší rychlost posuvu slouží k dokonalému vyhlazení skluznice po základním předbroušení a zároveň přípravě pro strukturu závodní.

Závodní struktura je rýsovaná pouze jednosměrným broušením špička – patka, 1 cyklus.

4) Úhlování boční hrany

Úhel boční hrany závisí na typu a charakteru použití lyže/snowboardu, zkušenosti uživatele a tvrdosti podložky.

Boční úhlování hrany – základní úhlování se provádí pomocí brusného pásku 89° - 87°, správně volený úhel zabezpečuje dokonalý kontakt hrany se sněhovou podložkou v průběhu celého oblouku v závislosti na charakteru lyže.

Pro závodní servis je základně připravená (naúhlovaná) boční hrana ještě vyleštěna pomocí brusného kamene – tuning boční hrany, slouží k docílení ostrého vrcholu úhlu hrany a zároveň k jejímu vyhlazení, tedy vymazání stopy po brusném pásku.

5) Tuning spodní hrany

Konstantní odklon – tuning spodní hrady směrem od podložky je možný pouze na základně přesné roviny skluznice a hrany, slouží k přenosu účinnosti bočního úhlu hrany na sněhovou podložku, zejména při jízdě po hraně při carvingovém, zabraňuje nežádoucímu zařezávání hran.

Tuning hrany se provádí v rozsahu 0,3° – 0,5° pomocí paralelních brusných kamenů s konstantním úhlem sklonu, rychlosti posuvu a jeho tlaku.

Velikost odklonu záleží na počtu cyklů broušení a nebo tlaku posuvu.
 

6) Impregnace a leštění

Samotné broušení je vždy zásahem do jednotlivých pórů skluznice, základní impregnace je zvláště potřeba k hloubkové ochraně póru a zajištění jeho elasticity.

Ideálním způsobem nanášení vosku je prostřednictví tepelné voskové lázně, díky které je skluznice schopna absorbovat co největší, ale zároveň i nejnutnější množství vosku – při mazání za studena je tato schopnost vyloučena.

Odstranění nadbytečného vosku z plochy skluznice provádíme mechanických způsobem pomocí nylonových kartáčů a nebo filcových pásů pro polishing, které jsou dostatečně měkké tak, aby nepoškodily – neztupily vrchol úhlu hrany.

V případě dobře zvolené a provedené strukturace skluznice je vosk chápán pouze jako sekundární proces pro impregnaci, nikoli jako způsob jak docílit výrazně změny kluzných vlastností lyže.

Pouze struktura je proces, který primárně určuje způsob a množství odváděné vody z třecí plochy mezi skluznicí a podložkou a ovlivňuje jak rychlost lyže tak i její ovladatelnost.