Proč servisovat lyže

Pravidelně prováděný servis lyží

je předpokladem větších zážitků z jízdy, sportovních výkonů, ale i vyšší bezpečnosti pro vlastního lyžaře, včetně delší životnosti lyží, snowboardu, ale i běžek. Zcela nezbytné je, aby lyže či snowboard byly servisovány minimálně po skončení nebo před začátkem zimní sezony. V tomto směru doporučujeme nechat provést velký servis v odborném servisním centru MONTANA.

Průběžný servis by se měl provádět s ohledem na frekvenci na frekvenci lyžování. Dalším důležitým faktorem je typ sněhové podložky (přírodní sníh, technický sníh, ledovec), která přímo ovlivňuje trvanlivost naúhlované plochy skluznice. Ideální servisní interval je 6 dní lyžování.

Víte, že i nová lyže potřebuje servis?

I nová lyže potřebuje servis. Jako příklad uvádíme závodní lyžařský program, kdy 90% závodníků si nechává vyrobený „polotovar“ lyže i prkna znovu naformátovat (srovnání plochy a spodní hrady, finální struktura, boční úhlování hrany, spodní tuning hrany, impregnace). I když nejste žádní závodníci, tak byste si měli své lyže nechat minimálně naúhlovat... 

Co je to skluznice?

Každá skluznice má jako základní výrobní materiál polyethylen (PE). Originální síla skluznice je 1,2mm. Při výrobě lyže/snowboardu se používají dva základní typy skluznice:

  • Extrudovaná skluznice - používá se u lyží či snowboardů nižší cenové hladiny, tato skluznice má nižší kluzné vlastnosti, je méně odolná, lze ji ale rychle opravit zalitím taveného polyethylenu.
  • Sinterická skluznice - požívá se u drahých či závodních lyží, je odolnější vůči mechanickému poškození a má velmi dobré kluzné vlastnosti. Nevýhodou je časově náročnější oprava zalitím rýh. Velké rýhy se zpravidla opravují výsekem a vsazením nového kusu skluznice. Tento nový kousek se k jádru lyže přilepí speciálním dvousložkovým lepidlem.

Plocha skluznice by měla být v ideální rovině se spodní hranou. Na skluznici nesmějí být žádné zbytkové vlasy po broušení na brusném pásu, odstranění vrypů a defektů pomocí opravy.

Spodní hrana by měla být podbroušena v rozsahu cca 0,5°. Vlastní podbroušení – tuning hrany včetně její vyleštění provádíme pomocí tuningových kamenů (HTT-3D)

Všeobecně – před tuningem spodní hrany musí být provedena ideální rovina skluznice.